Tên khác: Debut Or Die
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối
9 đánh giá
5 /5
Lượt xem
10367

Tóm tắt

Một sinh viên năm 4 đang chuẩn bị cho kỳ thi công chức, thì đột nhiên lại thấy mình trở về quá khứ trong một thân thể hoàn toàn xa lạ. Cũng như một cửa sổ trạng thái thể hiện một mối đe dọa trước mắt! . . ※ Đặc biệt: Anh ấy đã từng là nhiếp ảnh gia nghiệp dư chuyên bán ảnh của idol


Xem thêm