Tên khác: 목표 는 자수성가 입니다
Thể loại: Manhwa
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối
5 đánh giá
5 /5
Lượt xem
18438

Tóm tắt

” Công tước , xin hãy kết hôn với tôi ” Khi tỉnh dậy, tôi đang ở trong một thế giới trò chơi. Nhưng vấn đề là tôi đã trở thành một nhân vật hỗ trợ được hy sinh để phá vỡ chế độ khó Chỉ có một cách thoát khỏi tình thế này. Hãy cưới Công tước phương Đông Sedrick Etzel, tránh được cái chết đã định trước, nhanh chóng kiếm được nhiều tiền và sống tự lập! [!] Kĩ năng thủ công (tiêu chuẩn/tiêu chuẩn bí mặt) [!] Dưới sự ảnh hưởng của kỹ năng của bạn, những ý tưởng tuyệt vời đang tràn ngập trong đầu bạn! [!] Hãy bắt đầu chế tạo nào! May mắn thay, các kỹ năng cấp độ ẩn chỉ tồn tại đối với tôi, “Đó là công việc của tôi, nhưng cảm ơn ngài đã quan tâm rất nhiều.” “Đó cũng là công việc của ta. Chính cô đã nói điều đó, một người trong gia tộc Etzel không bao giờ quên đáp lại. Vì vậy, cô nên luôn liên hệ với ta ” Tôi có một người chồng hợp đồng hợp tác hơn tôi tưởng. Việc vượt mục tiêu dường như là điều hoàn toàn có thể xảy ra! Đây là người chơi, hãy nằm xuống con đường tiền bạc!

Xem thêm
Nhóm dịch

Truyện cùng nhóm dịch