Hãy cố gắng đọc kĩ topic nội quy của mỗi box trước khi tạo topic mới. Nếu topic của bạn vi phạm nội quy của bất kì box nào thì bạn sẽ được BQT nhắc nhở hoặc nó sẽ được move vào thùng rác mà không cần báo trước.

---------------
Lập topic với tiêu đề không liên quan với nội dung trong topic sẽ bị chuyển vào thùng rác mà không cần báo trước. Tiếp tục sai phạm nhiều lần thì sẽ bị khóa phạt.

Rất nhiều bạn thường hay mắc lỗi này, từ giờ hãy lưu ý hơn nhé!

---------------
Mỗi ngày chỉ đăng tối đa 3 topic. Có những box chỉ được phép đăng 1 hoặc 2 topic. Vì vậy bạn cần phải đọc kĩ nội quy được ghim trên mỗi box trước khi đăng bài. Tối đa chung của hầu hết box là 3 topic.